โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี65
หมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า

โรงงานที่ตรวจสอบปี59-1
26-01-2018 Views: 2986
โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี59-1
15.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
เลขที่ 451-451/1 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
16.บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 888/108-109 หมู่ 19 ซอย ยิ่งเจริญ
ถนน บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
17.บริษัท โออิชิ ฟู้ด จำกัด
เลขที่ 261 หมู่ 6 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
18.บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
เลขที่ 273/1 ถนน พระราม 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
19.บริษัท มอนดิ ทีเอสพี จำกัด
เลขที่ 110 หมู่ 3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี
20.บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เลขที่ 170 หมู่ 9 ตำบล วังด้ง อำเภอ เมือง
จังหวัด กาญจนบุรี
21.บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
169/1 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
22.บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เลขที่ 151 หมู่ 1 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านไผ่
อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
23.บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เลขที่ 505 หมู่ 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
24.บริษัท ยูเซ็น โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 7 ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง
25.บริษัท ยูเซ็น โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 159 ถนน มาบยา ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
26.บริษัท ยูเซ็น โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 82 ถนน มาบยา ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
27.บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
บเลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบล แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่
28.บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 82/3 หมู่ 3 ซอย 3 ถนน มาบข่า – ปลวกแดง
ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง


หมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62
23-12-2020
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62-1
23-12-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01
10-01-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
09-12-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61
25-03-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -2
05-11-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -1
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-2
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-1
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58-4
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-3
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-2
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-1
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58
23-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 4
04-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 3
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 2
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 1
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบ4
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบปี56ชุด3
25-04-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้า56 ชุดที่ 2
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าปี56
31-10-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
22-08-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจระบบไฟฟ้าปี2554
16-05-2012
 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจสอบปี65
Copyright©2022 KVP ENG.