โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี63-1  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี63
หมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า

โรงงานที่ตรวจสอบ58-2
18-03-2016 Views: 2376

19. บริษัท รัสกิน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 515/1 หมู่ 9 ถนน กบินทร์บุรี-โคราช

ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบรี

20.บริษัท ฟูจิทัสโก้ จำกัด 2 โรงงาน

เลขที่ 1888,612-612/1 นิคมฯบางปู หมู่ที่ 4 ซอย 9A,8A

ถนน พัฒนาการ 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

21.บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด

เลขที่ 678 หมู่ 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

22.บริษัท อิน จิน อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 82/3 หมู่ 3 ซอย 3 ถ.มาบข่า-ปลวกแดง

ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

23. บริษัท ฮาคุเออิชะ (ประเทศไทย) จำกัด

300/82 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
24.บ.แอมแพคจำกัด
เลขที่ 49 บางบอน4ซอย4 แขวงบางบอน เขตบาฃบอน กทม.
25.บ.ไอดิล พลาสติก อีโวลูชั่น จำกัด
435/2 หมู่ 4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

26.บริษัท ยูแทกซ์ เอฟเอ็ม จำกัด นิคมฯตะวันตก

เลขที่ 60/23 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

27.บริษัท ยูแทกซ์ เอฟเอ็ม จำกัด นิคมฯตะวันออก

เลขที่ 203 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูนหมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62
23-12-2020
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62-1
23-12-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01
10-01-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
09-12-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61
25-03-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -2
05-11-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -1
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-2
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-1
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58-4
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-3
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-2
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-1
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58
23-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 4
04-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 3
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 2
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 1
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบ4
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบปี56ชุด3
25-04-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้า56 ชุดที่ 2
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าปี56
31-10-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
22-08-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจระบบไฟฟ้าปี2554
16-05-2012
 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี63-1  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  โรงงานที่ตรวจสอบปี63
Copyright©2021 KVP ENG.