ขายน้ำปลาร้าภาคเหนือ

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี64  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี66
หมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014 Views: 3577

โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุดที่ 1

11.โรงงาน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

เลขที่ 9/3 ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ 6 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.02-8188010

12.บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ จำกัด(การประปา 20 สาขา)

12.1บริษัท ประปาบางประกง จำกัด

 12.1.1 สถานีผลิตน้ำประปาบางวัว

เลขที่ 89 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12.1.2 สถานีจ่ายน้ำบางประกง

หมู่ 13 ตำบลบางประกง อำเภอบางประกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.1.3 สถานีจ่ายน้ำสองคลอง

เลขที่ 163/9 หมู่ 14 ตำบลบางประกง อำเภอบางประกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.1.4 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน

หมู่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12.2บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา

12.2.1 สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.2.2 สถานีจ่ายน้ำประปาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 61 ถนนจุลละนันท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โรงงานที่ตรวจสอบต่อหมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
»โรงงาที่ตรวจไฟฟ้าปี62
25-09-2022
»โรงงาที่ตรวจไฟฟ้าปี62-1
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01
10-01-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
09-12-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61
25-03-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -2
05-11-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -1
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี59-2
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี59-1
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี59
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี58-4
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า58-3
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า58-2
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า58-1
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี58
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 4
04-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 3
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 2
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 1
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี56-4
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี56ชุด3
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้า56 ชุดที่ 2
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าปี56
31-10-2013
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55 ต่อ
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55 ต่อ
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจระบบไฟฟ้าปี2554
16-05-2012
 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี64  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  โรงงานที่ตรวจสอบปี66
Copyright©2024 KVP ENG.